fbpx

VITAPAN klasični ključ boja.

9,000.18Din

Sve prirodne nijanse boja zuba se mogu odrediti brzo i precizno.

9,642.96Din

Specijalna tečnost za modelaciju, tokom dužeg vremenskog perioda

5,611.61Din

Specijalna tečnost za modelaciju tokom dužeg vremenskog perioda

2,132.50Din

Standardna tečnost za modelaciju.

5,225.04Din

Standardna tečnost za modelaciju.

1,352.28Din

Tečnost namenjena za mešanje dentinskog i gleđnog materijala prilikom modelacije sa VITA...

6,398.90Din

Tečnost namenjena za mešanje dentinskog i gleđnog materijala prilikom modelacije sa VITA...

1,866.29Din

Tečnost namenjena za mešanje VM13 i VM15 keramike.

 

4,927.68Din

Tečnost namenjena za mešanje VM13 i VM15 keramike.

 

1,879.68Din

Laboratorijski A-silikon za reprodukciju gingive na modelu izuzetne estetike.

3,687.26Din