fbpx

VITAPAN klasični ključ boja.

7,848.00Din

Sve prirodne nijanse boja zuba se mogu odrediti brzo i precizno.

7,848.00Din

Specijalna tečnost za modelaciju, tokom dužeg vremenskog perioda

5,511.00Din

Specijalna tečnost za modelaciju tokom dužeg vremenskog perioda

1,898.00Din

Standardna tečnost za modelaciju.

4,505.00Din

Standardna tečnost za modelaciju.

1,157.00Din

Tečnost namenjena za mešanje dentinskog i gleđnog materijala prilikom modelacije sa VITA...

1,829.00Din

Tečnost namenjena za mešanje dentinskog i gleđnog materijala prilikom modelacije sa VITA...

1,829.00Din

Tečnost namenjena za mešanje VM13 i VM15 keramike.

 

4,246.00Din

Tečnost namenjena za mešanje VM13 i VM15 keramike.

 

1,081.00Din

Laboratorijski A-silikon za reprodukciju gingive na modelu izuzetne estetike.

0.00Din