fbpx

VITA 3D-master toothguide

Sve prirodne nijanse boja zuba se mogu odrediti brzo i precizno.