fbpx

PREMIUM

IMPLANT SA BROJNIM PREDNOSTIMA

 

Premium je najstariji i najraznovrsniji implantat Sweden&Martine na tržištu: četiri različita dijametra (3,3;3,8;4,25;5,0) u kombinaciji sa cilindričnom intraosealnom morfologijom omogućava postizanje optimalnog rešenja za svaku hiruršku situaciju.

Vrhunski implanti imaju pretežno cilindričnu morfologiju, sa konusnom progresijom samo u apikalnom delu, kao što je slučaj kod premium implanta. Ove karakteristike povećavaju primarnu stabilnost i izbegavaju traume na kosti nakon opterećenja implantata.

Stomatolog može da koristi 3 različita izlazna profila, bez potrebe da menja hirurški komplet ili hiruršku proceduru:

STRAIGHT

Klasični ravni profil za uske krunične prostore. UTM površina visine 0,8 mm, mašinski je tretirana kako bi se onemogućila kolonizacija bakterija i plaka.

SWITCHING PLATFORM (SP)

Nagib od 0,5 mm se postepeno širi , a zatim se vraća na nominalni prečnik implantata na nivou konekcije.

TG (transgingivalni)

Profil transgingivalnog dela dizajniran je u skladu sa biološkim principima. Rame pod uglom od 30 ° optimizuje vezu sa suprastrukturom i ravnomerno raspoređuje protetsko opterećenje.

BEZ MOUNTERA

Hirurški postupak podrazumeva uzimanje i inserciju implantata pomoću Easi Insert drajvera, sa dizajnom koji sprečava bilo kakvu deformaciju hirurške i protetske konekcije. Jednostavni drajver koristi se za   sve dijametre implanta i takođe omogućava odličnu intraoperativnu vidljivost.

KOLEKS KONEKCIJA

Konekcija je unutrašnji heksagon dubine 2 mm.Heksagon je je stabilizovan  kragnom  na vrhu platforme, što takođe doprinosi pravilnom rasporedu sila, koje se na taj način rasterećuju duž celog obima implantata.

 

Prednost:  SAMO JEDAN HIRURŠKI SET  I  MNOGO MOGUĆNOSTI

Samo jedan hirurško-protetski set za postavljanje svih verzija Premium implantata:ovo rešenje nudi mnoge prednosti, od veće mogućnosti izbora morfologije implantata do dostupnosti različitih protetskih koncepata.

 

ZirTi POVRŠINA

Brojne studije koje je sprovela Sweden&Martina dovele su do razvoja površine ZirTi, površine najnovije generacije koja je dobijena tehnikama  peskarenja sa cirkonijum-oksidom i nagrizanjem  mineralnim kiselinama.

Pored povećanja kontaktne površine kost-implantat, pokazano je da površina ZirTi favorizuje proliferaciju i diferencijaciju ćelija tokom procesa osteogeneze.

 

Premium implant ZirTi Cenovnik:                                                                                                   

  • Cena IMPLANTA 110 eur
  • Sulkus former cena  19,00  eur      
  • Transfer Cena 28,00 eur 
  • Analog  Cena 24,00 eur
  • Standardni  abatment cena  54,00 eur
  • Hirurški set PREMIUM: Cena  405,00 eur                     

PROMOCIJA

10A-ZT  START- UP SET PREMIUM uključuje:   

10 PREMIUM implantata

4 analoga

4 transfera

4 sulkus formera

4 standardna abatmenta + hirurški set GRATIS!

 Cena 1990 eur*

 

* Kupovinom start-up seta uštedećete 3015 eur u odnosu na zbirne pojedinacne cene paketa: 5005 eur