19. po redu Internacionali ortodonski simpozijum u Varšavi održaće se 7. i 8. juna. Iako je predsednik EurAsian udruženja ortodnotista, Ralf J. Radlanski, najavio svoj izostanak sa ovogodišnjeg simpozijuma, eminentni profesori i doktori podeliće svoje znanje i iskustvo sa učesnicima.

EurAsian udruženje ortodontista nastalo je 2012. godine sa idejom stalnog usavršavanja i sticanja novog znanja, što bi omogućilo dalji razvoj i napredak nauke. Upravo to će biti cilj i 19. simpozijuma „Budućnost u ortodonciji“ gde će se tokom dva dana razmenjivati iskustvo o dosadašnjim učincima ali razgovarati i o budućem napredovanju u ovoj oblasti.

Za više informacija o planu, programu, gostima-predavačima i prijavama pogledajte ovde.