fbpx

S&M PRAMA

IMPLANT ZA POSTIZANJE ESTETSKOG SAVRŠENSTVA

Intramukozni  implant Prama razvijen je u saradnji sa dr Ignaziom Loi, prenoseći koncepte B.O.P.T. tehnike (Biološki orijentisana tehnika preparacije) od protetike na prirodnim zubima do protetike na implantatima.

 

PRAMA VRAT: PREDNOSTI  KONVERGENCIJE

Prama vrat karakterišu cilindrični deo visine 0,80 mm i hiperbolični deo visine 2,00 mm, posebno dizajniran da garantuje kontinuitet . Ovo odsustvo diskontinuiteta daje gingivi  mogućnost integracije  na titanijum bez ikakvih prepreka i postizanja izlaznog profila prema želji protetičara.Veća širina pripojne gingive ne znači samo maksimiziranje estetike nego i zaštitu tvrdih tkiva.

 

3 DIJAMETRA, 1 KONEKCIJA

Implantat Prama dostupan je u dijametrima od 3,80 mm, 4,25 mm i 5,00 mm; konekcija je uvek 3,40 mm: na ovaj način upravljanje protetskim komponentama je jednostavno i optimizovano. 

VEZA COLLEKS ONE

Implantat Prama karakteriše veza COLLEKS ONE, koja karakteriše i implantate Premium One, Kohno One i Shelta i garancija je velike protetske stabilnosti.

ZAVRŠNA MORFOLOGIJA

Implantati Prama dostupni su u dve verzije:

- standard, sa cilindričnom morfologijom dokazanom u više od 15 godina kliničkog iskustva, olakšano je postavljanje u zonu mandibule i garantuje maksimalnu površinu kontakta kosti sa implantatom. Samourezujući apeks daje veliku sposobnost insercije u kost i odličnu primarnu stabilnost;

- RF („Root Form“), sa koničnom morfologijom koja je posebno pogodna za gornju vilicu i za lošu mineralizovanu kost. Zaobljeni vrh implantata Prama RF čini ih pogodnim i u slučaju podizanja sinusnog poda.

POVRŠINA

Implantati Prama i Prama RF dostupni su sa endosealnim telom ZirTi, peskiranim cirkonijum-oksidom i nagrizanim mineralnim kiselinama, i UTM vratom (Ultrathin Threaded Microsurface), mikro navojem koji omogućava izvrsno prianjanje kolagenskih vlakana. Dalje, karakteristična zlatna bledo žuta boja je vrlo mimetična i pod mekim tkivima i ispod prozirnih materijala koji se koriste u implantoprotetici.

 

JEDAN HIRURŠKI SET

Hirurški komplet Prama je kompaktan komplet dizajniran da ponudi jednostavnost upotrebe potrebne za inserciju Prama implantata obe morfologije, cilindrične i konične, svih prečnika i visina.

 

MATERIJALI

Implanti se izrađuju u gr. 4 komercijalno čisti titanijum, dobijen hladnom obradom koji daje vrhunske mehaničke karakteristike uz održavanje odlične biokompatibilnosti.

Protetske komponente se proizvode od titana stepena 5.

 

Ne postoji ništa poput Prame !!!