SHELTA implant

SHELTA implant je konične forme, ZirTi površine (Zirconium Sand-Blasted Acid Etched Titanium);

2 tipa: Standard i Large (Shelta SL); Dostupan u dijametrima 3,80mm; 4,25mm; 5,0mm i dužinama od 8,5mm do 15mm; Okrugao apeks; Samourezujuću formu mu daju 2 apikalna duboka ureza. Protetska konekcija je interni heksagon, a eksterna glatka kragna daje dodatnu stabilnost i optimalnu distribuciju sila. Postoji mogućnost protetske switching platforme. Cena 130,00 eur
Sulkus former tip: standardni (straight) i estetski (anatomski). Cena 19,00 eur
Transfer tip: za otvorenu kašiku (standardni i estetski), za zatvorenu kašiku (standardni i estetski). Cena: 28,00 eur.  Pull-up (klik): Cena 24,00 eur
Analog:  Cena 24,00 eur
Abatment tip: za privremenu protetsku nadokadu (cena 30,00 eur - 35,00 eur), standardni abatment (cena 54,00 eur  - 61,00 eur), abatment za frez tehniku (cena 54,00 eur), abatment za tehniku za livenja (cena 28,00 eur - 154,00 eur), intermedijarni abatment (cena 56,00 eur), locator abatment, kugla abatment za protezu (cena 96,00 eur)
 
PROMOCIJA

START- UP SET SHELTA obuhvata:  
• 15 SHELTA implantata,
• HIRURŠKI SET


 
Link na site proizvođača:
https://www.sweden-martina.com/en_rs/product/implantology_and_surgery-13438/dental_implants-1219/shelta-1220.html
 
Pogledajte hirurški priručnik.
 

Medije

Galerija slika