fbpx

GS Fuji TRIAGE je glasjonomerni materijal sa visokim otpuštanjem fluorida za zaštitu fisura...

13,091.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

32,487.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

6,902.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

8,093.00Din

GS Fuji TRIAGE je glasjonomerni materijal sa visokim otpuštanjem fluorida za zaštitu fisura...

9,282.00Din

Obnavljajući glasjonomer. GC Fuji IX GP je jedan od vodećih svetskih glasjonomerskih...

9,758.00Din

Samolepljivi posteriorni restorativni sistem za popunjavanje. EQUIA je jedinstveni restorativ...

7,973.00Din

Samolepljivi posteriorni restorativni sistem za popunjavanje. EQUIA je jedinstveni restorativn...

19,992.00Din

Samoadhezivni restaurativni sisem za ispune u bočnom području u jednom komadu. EQUIA je...

16,422.00Din

Samostvrdnjavajući akrilatom ojačani glasjonomerni restaurativni materijal. Fuji VIII GP je...

13,685.00Din