Svetlosnopolimerizujući glasjonomerni materijal za podloge u obliku pasta-pasta. Svetlosnopo...

9,360.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

31,800.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

6,720.00Din

Klinički dokazano Fuji II LC restorative donosi vam sve prednosti konvencionalnog glasjonomer...

7,680.00Din
Strana 8 od 16