Instrument se koristi podizanje, odvajanje periosteuma od osnovne kosti.

2,765.00Din

Set od 5 sinus lift instrumenata (901, 902, 903, 904, 905, 977)

16,179.00Din

Univerzalni nano-hibridni kompozitni materijal ocenjen sa 4 1/2 * * * * u Dental Adviser-u<...

7,200.00Din

37% Ortofosforna kiselina. Kiselina u obliku gela za nagrizanje gleđi i dentina pri pripremi...

3,600.00Din

Optimalno estetsko rešenje za protetske restauracije

5,640.00Din

Koriste se za olakšavanje hvatanja, manipulacije, kompresije ili spajanja tkiva i ligature.<...

1,314.00Din

Koriste se za olakšavanje hvatanja, manipulacije, kompresije ili spajanja tkiva i ligature.<...

1,232.00Din

Koriste se za olakšavanje hvatanja, manipulacije, kompresije ili spajanja tkiva i ligature.<...

1,057.00Din

Koriste se za olakšavanje hvatanja, manipulacije, kompresije ili spajanja tkiva i ligature.<...

1,124.00Din

Koriste se za olakšavanje hvatanja, manipulacije, kompresije ili spajanja tkiva i ligature.<...

1,178.00Din

Koriste se za prikupljanje predmeta koji su premali za lako rukovanje rukom.

664.00Din

Pinceta koja se koristi u ortodonciji, za držanje i pozicioniranje.

1,359.00Din
Strana 4 od 16