fbpx

Korektivna masa niske viskoznosti.

5,355.00Din

Alginat visoke dimenzionalne stabilnosti.

900.00Din

Korektivna masa srednje viskoznosti.

5,355.00Din

Putty masa za otiske na bazi adicionih silikona.

8,568.00Din

SHELTA implant je konične forme, ZirTi površine (Zirconium Sand-Blasted Acid Etched Titanium...

15,470.00Din

PREMIUM implant je hibridne forme, cilindrično-koničan, ZirTi površine (Zirconium Sand-Blas...

14,280.00Din

PRAMA implant je nastao u saradnji sa Dr Ignazio Loi prema protetskoj B.O.P.T. (biološki...

16,660.00Din
Strana 16 od 16