fbpx

Biokeramički privremeni cement za reparaciju kanala korena.

3,999.00Din

Milimetarski markirani gutaperka poeni.

659.00Din

Markirani papirni poeni.

476.00Din

Magnetic Mallet je nov, inovativan i jedinstven aparat na...

569,000.00Din

Sredstvo za dnevno čišćenje i dezinfekciju svih dentalnih aspiracionih sistema, pljuvaonica...

1,080.00Din

Koncentrat za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i borera.

1,273.00Din

Maramice bez alkohola za čišćenje i dezinfekciju.

360.00Din

Maramica na bazi alkohola za čišćenje i dezinfekciju.

360.00Din

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina stomatološke i medicinske opreme na bazi...

720.00Din

Aspirator sa specijalnim filtriranjem vode.

0.00Din

Instrument za supra i subgingivalno uklanjanje konkremenata u svim kvadrantima

7,618.00Din

Instrument za supragingivalno uklanjanje konkremenata u svim kvadrantima

7,618.00Din
Strana 2 od 16