fbpx

MTA BIOREP – ITENA-Francuska

Biokeramički privremeni cement za reparaciju kanala korena.

Biokeramički reparativni cement MTA BIOREP je endodontski biokeramički reparativni cement sa visokom plastičnošću. Sastoji se od mineralnih oksida u obliku tankih hidrofilnih čestica. 

Itena je razvila novu formulu koja čuva sve hemijske i biološke osobine orginalnog MTA, što garantuje uspeh tretmana i omogućava jednostavnu manipulaciju materijalom i unošenje istog u zubni kavitet.

Primena kod:

- tretmana korenskih kanala i perforacija furkacije, uzrokovanih karijesom ili jatrogenim lezijama

- tretmana perforacije korena uzrokovanih unutrašnjom resorpcijom

- prekrivanja pulpe

- pulpotomije (uklanjanja zahvaćenog kruničkog dela pulpe, očuvanje vitalnosti i funkcije preostalog radikularnog dela)

- apeksogeneze (indukcije rezvoja korena u vitalnim zubima uz upalu koronalne pulpe)

- apeksifikacije (indukicje stvaranja mineralizovane barijere na vrhu korena mladih stalnih zuba sa nepotpunim razvojem korena i nekrotičnom pulpom)

- Periapikalne hirurgije sa reprogradnim punjenjem

Prednos MTA BIOREP-a je u veličini čestica nakon hidratacije, koja omogućava laku manipulacjiu i ubacivanje u šupljinu zuba. Dodavanje novog radiopacifikatora, kalcijum-volframata (CaOW4), ne izaziva bojenje korena ili krunice i diskoloraciju. Mala rastvorljivost, odlična marginalna sposobnost zaptivanja kroz kontrolisanu ekspanziju nakon stvrdnjavanja, koja sprečava migraciju mikroorganizama i fluida u kanal korena. Takođe, odlikuje se i odličnim biološkim zaptivanjem mesta perforacije korena usled formiranja periradikularnog cementa. Indukcija formiranja štita dentina kada se koristi na izloženosti pulpe u slučajevima prekrivanja pulpe. MTA BIOREP se može koristiti u vlažnom okruženju bez promene njegovih svojstava.

Možete nabaviti u pakovanju od 2 i od 5 kapsula.

Uptstvo za upotrebu.

Više o MTA BIOREP proizvodu možete saznati na sajtu proizvođača.

Dva načina mešanja MTA BIOREP-a

 

3,999.00Din
Količina:
 

Više iz ove kategorije « Gutaperka poeni Air Flow - NSK »