Magnetic Mallet je nov, inovativan i jedinstven aparat na našem tržištu.

MAGNETIC...

0.00Din

Sredstvo za dnevno čišćenje i dezinfekciju svih dentalnih aspiracionih sistema, pljuvaonica...

1,080.00Din

Koncentrat za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i borera.

1,200.00Din

Maramice bez alkohola za čišćenje i dezinfekciju.

360.00Din

Maramica na bazi alkohola za čišćenje i dezinfekciju.

360.00Din

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina stomatološke i medicinske opreme na bazi...

720.00Din

Pasta za poliranje.

761.00Din

Pasta za poliranje.

1,544.00Din

Pasta za poliranje.

4,678.00Din

Aspirator sa specijalnim filtriranjem vode.

0.00Din

Instrument za supra i subgingivalno uklanjanje konkremenata u svim kvadrantima

7,618.00Din

Instrument za supragingivalno uklanjanje konkremenata u svim kvadrantima

7,618.00Din
Strana 1 od 16