Vibro 4

Vibratori VIBRO serije, razvijen za vibriranje i završnu vezivanje gipsa i sličnih materijala.

Ovi aparati su snabdeveni sa gumenom pločom, koja se lako uklanja i olakšava njegovo čišćenje, i ima elektronski regulator snage koji omogućava kontrolu intenziteta vibracije.

Link na site proizvođača:

http://www.simedonline.com/doc/Catalogo_Nr5.pdf