MTA BIOSEAL – ITENA-Francuska

Biokeramički privremeni cement za reparaciju kanala korena.

Privremeni Bio-dentin za reparaciju kanala korena.

MTA BIOSEAL je biokeramički zaptivač korenskih kanala na bazi MTA (mineralni trioksidni agregat) čiji sastav omogućava:

- Trajno zaptivanje korenskih kanala

- visok radioopacitet

- malu ekspanziju nakon stvrdnjavanja

- malu rastvorljivost u kontaktu sa tkivnim fluidima

- optimalne karakteristike za aplikovanje

- neometano stvrdnjavanje cementnih smola.

MTA BIOSEAL namenjen je za trajno zaptivanje korenskih kanala i može se koristiti u kombinaciji sa materijalima za punjenje korenskih kanala.

Idealan kod direktnog prekrivanja pulpe, fos-ruta, resorpcije kanala korena.

Uputstvo za upotrebu MTA BIOSEAL-a.

Više o proizvodu saznajte na sajtu proizvođača.

Dostupno u pakovanju od 4gr.

 

6,907.00Din
Količina: