fbpx

COE-PAK

Parodontalni zavoj u tubi.

Dvokomponentni materijal za zaštitu rana, pokrivanje šavova ili za stabilizaciju klimavih zuba.

 Regular Set (normalno stvrdnjavanje) 90 g baza, 90 g katalizatora.