fbpx

SMARTCAST Induktivna mašina

Pouzdana mašina za najkvalitetnije, induktovano livenje svih dentalnih legura sa integrisanim tankom za hlađenje.

Fabrika ASEG GALLONI je daleke 1957. godine prva u svetu proizvela i uvela u stomatologiju induktivno topljenje legura, za razliku od tada postojećih termičkih aparata i livenja otvorenim plamenom.

Svojom koncepcijom "niskog naprezanja i visoke efikasnosti" sa mnogostrukim livenjem za redom i više od 30 puta, SmartCast ostavlja iza sebe svu konkurenciju, kod kojih se komponente mnogo brže pregrevaju, pa nepotrebno čekate hlađenje aparata.
SmartCast radi na srednjoj frenkvenciji i svojim karakteristikama može da topi do 100g neplemenitih legura bez problema. Maksimalna temperatura topljenja je 2000ºC ujednačena na kompletnoj leguri.
SmartCast poseduje automatski regulisan sistem startovanja centrifuge ("udarnog momenta") što garantuje precizno ulivanje legura u livni kanal užarenih kiveta. Dodatno, na kontrolnoj tabli se putem potenciometra podešava snaga i brzina topljenja.
SmartCast se isporučuje sa zatvorenim sistemom cirkulacije vode i od dodatnih priključaka potrebno je imati sledeće:
• monofazna priključnica za struju 230V/50-60Hz (osigurač 16A);
• komprimovani vazduh sa potrebnim pritiskom od 3 bara.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
● snaga 3KW;
● težina aparata 88 kg + tank sa vodom 22kg;
● brzina topljenja 80g legura je max 60 sek.
Dopunske opcije
Optički pirometar kao automatski temperaturni regulator koji se koristi samo za plemenite legure i pruža mogućnost podešavanja krajnje temperature koju mašina održava u toku livenja - neograničeno vreme. To vreme se koristi za pripremanje kivete tj. vađenje iste iz peći za žarenje i unošenje u aparat u ležište za kivetu. Optički pirometar predstavlja jedinstveno rešenje u dentalnom svetu i omogućava konfornije livenje plemenitih legura. Napominjemo da aparat bez optičkog pirometra takođe topi i lije sve dentalne legure jednako kvalitetno. Trenutak centrifugiranja i startovanje izlivanja određuje korisnik aparata (individualno), na potpuno identičan način sa ili bez optičkog pirometra. SmartCast bez optičkog pirometra je krajnje jednostavan za rukovanje, što u nekim slučajevima predstavlja prednost.

POTROŠNI MATERIJAL:
• keramičke tigle za livenje neplemenitih legura;
• keramičke tigle sa grafitnim ležištem za livenje plemenitih legura (kao i poluplemenitih legura).

Link na site proizvođača:
http://www.galloni-aseg.com/en/prodotto/smart-cast/


Pogledajte brošuru.