fbpx

Oralni aspirator - WS Aerosol Defender

Sigurnost na prvom mestu!

Svetska pandemija Covid-19 odnosi se na bolesti koje se prenose kapljičnim putem. Zdravstven rizik za osoblje u stomatološkoj ordinaciji je povećan, a meru socijalne distance od pacijenta tokom lečenja nemoguće je primeniti. Stomatolozi, kao i stomatološko osoblje, izloženi su visokom riziku da dođu u kontakt sa pljuvačkom, sluzi i krvlju osobe zaražene virusom Covid-19 (bilo simptomatski ili asimptomatski). WS Aerosol Defender je uređaj koji ima za cilj da prekine epidemiološki lanac i obezbedi siguran rad stomatologa, kao i zaštitu za stomatološko osoblje.

 

VAŽNOST PRESRETANJA AEROSOLA

Moguće je ograničiti rizik od prenošenja virusa pomoću sukcionog uređaja koji presreće izdahnuti vazduh, kapljice pljuvačke i aerosoli koje emituju pacijenti i dinamički instrumenti.


ZAŠTITA OD BOLESTI KOJE SE PRENOSE VAZDUŠNIM PUTEM

Korišćenje WS Aerosol Defender uređaja tokom stomatološkog tretmana štiti osoblje koje radi u blizini pacijentove usne duplje. Smanjenje aerosola značajno smanjuje rizik od širenja patogena u vazduhuh koji okružuje usnu duplju. Pravilan upotreba uređaja štiti od vazdušnog prenošenja zaraznih boleseti koje nastaju udisanjem aerosola kontaminiranog virusima, bakterijama ili drugim otrovnim materijama.


WS Aaerosol Defender koristi pljosnati, laminarni sprej presretač koji maksimizuje efekat sukcije neometajući rad stomatologa. Da bi se optimizovalo pozicioniranje oko usne duplje uređaj ima dvostruki rotirajuće-klizni sistem. WS Aerosol Defender može se lako povezati na bilo koje sukciono crevo kanile; štaviše, njime upravlja sukcioni sistem same stomatološke jedinice. 


ERGONOMIČAN

Oralni aspirator je pogodan za sve stomatološke tretmane. Uređaj se može koristiti kako za tretmane koji zahtevaju upotrebu "koferdama", tako i za one koji to ne zahtevaju. Oralni aspirator ne ometa tretman ni ergonomiju rada. Zahvaljujući strukturi uređaja i integrisanom mobilnom lučnom sistemu, priključenju na aspirator rebrasto crevo WS Aerosol Defender deluje kao stabilan nosač aspiracionog usisnika. Kombinacija praktičnih gumica i adaptera za bradu omogućava pravilno postavljanje na pacijentovo lice i jednostavno korišćenje. 


EFIKASAN

Oralni aspirator sa sukcionim sistemom dizajniran je da preseče aerosol i da ciljno deluje na kvadrant usne duplje koji se tretira. Njegov sistem dvostruke rotacije, koji se sastoji od mobilnog luka i konektora, optimizuje efikasnost sukcije u svakoj situaciji. Specijalno dizajniran pljosnati oblik usisnika omogućava širu zonu sukcije i bolji i snažniji sistem aspiriranja aerosola nego usisnici sa kružnim otvorom.


VEĆA NOVČANA VREDNOST

WS Aerosol Defender predstavlja inovaciju za stomatologe koji žele da zaštite sebe i osoblje. Oralni aspirator se može koristiti više puta. Da bi se osigurala maksimalna higijena pri svakoj ponovnoj upotrebi WS Aerosol Defender se može demontirati i sterilisati u autoklavu oko 200 puta, što ga čini ekonomičnim.


U nastavku pogledajte praktičan prikaz rada WS Aerosol Defeder-a.

 

WS Aerosol Defender - katalog

WS Aerosol Defender - flyer

WS Aerosol Defender - about

 

 

 

 

15,000.00Din
Količina: