fbpx

Anthos sterilizatori klase A

Pouzdana sterilizacija u klasi "B" sa 3 godine garancije ili 3000 ciklusa. Proverite zašto je ovo najbolja ponuda za Vas?

Asortiman "A" dostupan je u verzijama od 17, 22 i 28 litara. Tri različitia kapaciteta omogućavaju korisnicima da odaberu najprikladniju mašinu u skladu sa svojim potrebama. A-17, A-22 i A-28 sterilizatori su elektronski stelizatori na bazi vodene pare, kojima u potpunosti upravlja mikroprocesor, sa velikom sterilizacionom komorom od nerđajućeg čelika. Odlikuje se naprednim frakcionisanim vakuumskim sistemom za potpuno uklanjanje vazduha, čak i iz šupljih materijala, i efektivnom fazom finalnog vakuumskog sušenja koja može ukolniti sve tragove vlage iz bilo kog predmeta.

STERILIZACIJA: 
Postupci higijene i sterilizacije su izuzetno važni koraci koji se svakodnevno sprovode u svim stomatološkim i hirurškim ordinacijama. ANTHOS je prepoznao važnost razvoja procesa sterilizacije i opredelio se da stomatološkim ordinacijama obezbedi snabdevanje sterilizacionom opremom visokih performansi vodeći računa o zdravlju i sigurnosti kako pacijenata tako i stomatološkog tima.
Velikim ulaganjem u razvoj i nove tehnologije i strogim poštovanjem važećih standarada, ANTHOS je u mogućnosti da ponudi rešenja koja će pojednostaviti i optimizovati protokole u sterilizaciji, a savršenim dizajnom oplemeniti svaki stomatološki prostor.

JEDNOSTAVNE IKONE: 
Kontrolni meni na displeju sa ikonoma jednostavn za upotrebu.
Izbor ciklusa i podešavanje programa su izuzetno jednostavni.

KVALITET MATERIJALA: 
Komora od nerđajućeg čelika, visoko-postojani materijali, magnetni ventili klase H osiguravaju pouzdanost i dugotrajnost.

PROGRAMIRANJE I CIKLUSA: 
Sistem za programiranje i odloženi start omogućava korisniku da svaki ciklus započne onda kada to želi. Ova funkcija je izuzetno korisna jer omogućava pokretanje ciklusa sterilizacije kako tokom čitavog radnog dana, tako i noću nudeći različite pogodnosti u organizaciji vremena i uštedi energije.

ČUVANJE PODATAKA: 
Povećati ukupnu sigurnost i osigurati konstantno poštovanje važećih standarda operater može u bilo koje vreme dobiti podatke o završenim ciklusima sterilizacije unošenjem ličnog koda. Datoteka se može sačuvati na računaru, preko USB-a na memorijskom uređaju ili na nekom drugom uređaju putem Wi-Fi konekcije.

IZUZETNA PRISTUPAČNOST: 
Uređaji se lako održavaju. Rezervoar za punjenje i pražnjenje vode je pristupačan i prostran i otvara se sa gornje strane autoklava.

WIRELESS PRENOS PODATAKA: 
Wi-Fi omogućava prenos podataka u realnom vremenu i na taj način operater je u mogućnosti da prati proces sterilizacije na svom pametnom telefonu ili tabletu.ž

SA KAPACITETOM OD 17, 22 I 28 LITARA, ANTHOS MODELI A-17, A-22 I A-28 AUTOKLAVA SU DUGOTRAJNI, DIZAJNIRANI TAKO DA PRUŽAJU POUZDANU POMOĆ DENTALNIM HIRURZIMA SA CILJEM DA POJEDNOSTAVE SVAKODNEVNI TOK RADA. NUDEĆI VRHUNSKE PERFORMANSE STOMATOLOZI SA PRAVOM OČEKUJU OD ANTHOSA STERILIZATORE KOJI SU IZRAĐENI OD VISOKO KVALITETNIH MATERIJALA I SA TESTIRANIM SISTEMIMA.Ž

POJEDNOSTAVLJENA KONTROLA: 
LCD sa integrisanom tastaturom nudi inovativan način kreiranja sterilizacionih programa i ciklusa. Praćenje i čitanje podataka je pregledno i jednostavno.

DOSTUPNOST PODATAKA: 
Eksterni štampač koji je povezan preko RS 232 serijskog porta štampa podatke i parametre određenih ciklusa na termalnom papiru ili nalepnicama.

UNAPREĐENA SIGURNOST: 
Kvalitet vazduha za hlađenje je osiguran ugrađenim filterima za prašinu. Odsustvo nečistoća obezbeđuje veću sigurnost u procesu sterilizacije. Sigurnosni otvor je obezbeđen sa trostrukim mehanizmom za zaključavanje.

UVEK INFORMISAN: 
Stomatološki tim je preko LCD ekrana uvek informisan o statusu aparata kao i u vezi sa rutinskim održavanjem. Ovo pomaže pri održavanju autoklava u optimalnom radnom stanju i održavanju vrhunskog učinka iz dana u dan. 

DOVOD VODE: 
Svi sterilizatori su opremljeni mogućnošću manuelnog punjenja vodom i sistemom pražnjenja pomoću brzih spojnica. Sistem napajanja se može automatizovati kako bi se povećao nivo efikasnosti autoklava, koji se takođe može direktno povezati na sistem za demineralizaciju. Senzor provodljivosti u rezervoarima osigurava da se kvalitet vode održava pod stalnom kontrolom. 

ČUVANJE PODATAKA: 
Podaci koji se odnose na ciklus sterilizacije se čuvaju u memoriji autoklava. Operater može pomoću svog PIN-a u bilo kom trenutku da preuzme podatke u PDF formatu i prebaci ih u PC ili preko USB uređaja da ih skladišti.

 

Više informacija o sterilizatorima možete naći u brošurama:

- Anthos sterilizacija

- Anthos Autoclave A class

- Priručnik za operatera

 

436,432.00Din
* Model:

Količina: